Konténeres szállítás: +36 25 436-877

Rólunk

A Dunanett Kft. 1997. január 1-től működik gazdaságilag önálló vállalkozásként. Alapítónk 100 % -ban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság.

A Dunanett Nonprofit Kft. és jogelődeink 50 éve gondoskodnak Dunaújváros közigazgatási területén közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről, valamint ellátja a Dunaújváros Polgármesteri Hivatal megbízásából a város köztisztasági feladatait.

 

A Dunanett Nonprofit Kft. elsődleges célja, hogy a megrendelők igényeinek és elvárásainak megfelelően és egyben közmegelégedésre is minél magasabb színvonalon, a rendeletek és törvények betartása mellett, a piachoz való rugalmas alkalmazkodással, versenyképes piaci árakkal, garanciavállalással hosszabb távon ellássa Dunaújváros és nagytérsége kommunális feladatait. Társaságunk széles tevékenységi körrel rendelkezik. Ezek: regionális szemléletű hulladékgyűjtés és szállítás, konténermosás, gépjárműjavítás, karbantartás, felújítás, közúti fuvarozás, szállítás, gépjármű-, és alkatrész-kereskedelem, hulladék-nagykereskedelem, gépjárművek bérbeadása, kölcsönzése, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, villanyszerelés, érintésvédelem.

 

Cégünk a szelektív hulladék-gyűjtés bevezetése -hulladékgyűjtő udvar, gyűjtőhelyek kialakítása- és annak finanszírozása érdekében az önkormányzatokkal együttműködve pályázatok elkészítéséhez aktív szakmai segítséget nyújt. Az Önkormányzatokkal együttműködve, a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerében, a projekt beruházásaival és annak működtetésével megteremtődik a korszerű és komplex hulladékgazdálkodás, melynek része a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható anyagok kigyűjtése és értékesítése, a lerakott szerves anyag mennyiségnek törvényi előírások feletti csökkentése (komposztálás) újra nem hasznosítható anyagok égetése hőerőműben (villamos energia).

 Fentiek értelmében a Dunanett Nonprofit Kft. az alábbi feladatokat látja el 20 településen:

  • Lakossági és gazdálkodó partnerek kommunális hulladékának begyűjtése és szállítása (Azonosító szám: 20 03 01)
  • Lom hulladékok begyűjtése és szállítása (Azonosító szám: 20 03 07)
  • Szelektív hulladékok begyűjtése és szállítása (Azonosító szám: 15 01 01, Azonosító szám: 15 01 02)
  • Biológiailag lebomló hulladékok begyűjtése és szállítása (Azonosító szám: 20 02 01)
  • Ügyfélszolgálati iroda működtetése (a dunaújvárosi ingatlantulajdonosok jelezhetik dunaújvárosi irodánkban a szolgáltatási szerződésükkel kapcsolatos változásokat)

 

Szolgáltatási terület

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Települési vegyes hulladék szállítási tevékenységünket az alábbi településeken végezzük:

Alap, Alsószentiván, Baracs, Cece, Daruszentmiklós, Dunaföldvár, Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Sárbogárd, Sárosd, Simontornya, Szabadegyháza

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------