Konténeres szállítás: +36 25 436-877

Kommunális hulladékgyűjtés

Tájékoztató partnereink részére

Társaságunk a Dunanett Nonprofit Kft Dunaújváros és körzetében összesen 20 településen, közel 116.000 lakos részére végez kommunális hulladékbegyűjtést és szállítást a hét 6 napján.

 

A közegészségügyi jogszabályok, valamint a higiénia miatt a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.

 

A hulladék összegyűjtése társasházi részeken heti háromszori alkalommal, egyéb belterületi lakóterületeken heti rendszerességgel történik, reggel 6 órától 16 óráig, hétfőtől - szombatig, ünnepnapokon is.

 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, hitelesített szabvány gyűjtőedényben vagy a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladékos zsák formájában köteles igénybe venni.

 

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány: MSZ EN 840-1:2013

Amennyiben az ingatlanhasználó nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkezett esetleges sérülésért, a szolgáltató felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma az edényen fel van tüntetve.

Rendszeresített gyűjtőedény típusok

  •   120 l
  •   240 l
  • 1100 l

 

120 literes gyűjtő edény

120 literes gyűjtő edény

240 literes gyűjtőedény

240 literes gyűjtőedény

1.100 literes gyűjtőedény

1.100 literes gyűjtőedény

 

 

 

Fontos információ

Képtalálat a következőre: „figyelem”

 

  • Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy a hulladéktároló edényeket az elszállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze.

 

  • Téli szállítás alkalmával, ha az edényben elhelyezett hulladék összetömörödött vagy befagyott, akkor az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

 

  • A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést és ürítést végző célgépjárművek berendezésit megrongálhatja.

 

  • A nem megfelelően kihelyezett kommunális hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja! (pl.: túlsúlyos edény, forró salak és hamu, építési-bontási törmelék, veszélyes hulladék)

 

  • A hulladékbegyűjtő járat elhaladása után kihelyezett edényekért nem áll módunkban gépjárművet visszafordítani illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!