Konténeres szállítás: +36 25 436-877

Kommunális hulladékgyűjtés

Tájékoztató partnereink részére

Társaságunk a Dunanett Nonprofit Kft Dunaújváros és körzetében összesen 42 településen, közel 168.000 lakos részére végez kommunális hulladékbegyűjtést és szállítást a hét 6 napján.

 

A közegészségügyi jogszabályok, valamint a higiénia miatt a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.

 

A hulladék összegyűjtése társasházi részeken heti háromszori alkalommal, egyéb belterületi lakóterületeken heti rendszerességgel történik, reggel 6 órától 16 óráig, hétfőtől - szombatig, ünnepnapokon is.

 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, hitelesített szabvány gyűjtőedényben vagy a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladékos zsák formájában köteles igénybe venni.

 

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány: MSZ EN 840-1:2013 (60 l-80 l-120 l kétkerekű gyűjtőedények)

Amennyiben az ingatlanhasználó nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkezett esetleges sérülésért, a közszolgáltató felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma az edényen fel van tüntetve.

Rendszeresített gyűjtőedény típusok

  •   120 l
  •   240 l
  • 1100 l
  • szürke színű, „Dunanett” emblémával ellátott gyűjtőzsák (egységes 120 l méret) 

Az emblémázott többlethulladékos gyűjtőzsák a közszolgáltató Ügyfélszolgálati irodájában (2400 Dunaújváros, Buda N. A. út 2.) vehető át, térítés ellenében, melyet az NHKV Zrt. számláz ki az ingatlanhasználó részére.

 

120 literes gyűjtő edény

120 literes gyűjtő edény

240 literes gyűjtőedény

240 literes gyűjtőedény

1.100 literes gyűjtőedény

1.100 literes gyűjtőedény

 

 

 

Fontos információ

Képtalálat a következőre: „figyelem”

 

  • Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy a hulladéktároló edényeket az elszállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze.

 

  • Téli szállítás alkalmával, ha az edényben elhelyezett hulladék összetömörödött vagy befagyott, akkor az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

 

  • A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést és ürítést végző célgépjárművek berendezésit megrongálhatja.

 

  • A nem megfelelően kihelyezett kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja! (pl.: túlsúlyos edény (max. 25 kg), forró salak és hamu, építési-bontási törmelék, veszélyes hulladék)

 

  • A hulladékbegyűjtő járat elhaladása után kihelyezett edényekért nem áll módunkban gépjárművet visszafordítani illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!