Konténeres szállítás: +36 25 436-877

Lomtalanítás

Évenkénti egyszeri, díjmentes lomtalanítás

 

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el évenként egyszer díjmentesen az előre egyeztetett időpontban.

 

A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, amely biztosítja, hogy az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthassuk el a kikészített lomokat. Ezáltal rövidebb ideig okoz kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak.

 

Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottunk a nemzeti- és vallási ünnepekre, amikor Társaságunk lomtalanítást nem végez.

 

A lom elszállítás keretében az alábbi hulladékok kerülnek gyűjtésre:

 • feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják.

 

Kérjük, ne helyezzenek ki:

 • a háztartásokban naponta képződő hulladékot
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
 • veszélyes hulladékot (festékes doboz)
 • építési törmeléket
 • gumiabroncsot
 • zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
 • szénport, hamut
 • földet
 • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
 • gépjárműroncsot
 • elektronikai hulladékot

 

 

A lomok kihelyezésének módja

 • Az kihelyezett lom mennyiség nem haladhatja meg a 1,5m3 -t.

• Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki!

• Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

 

Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége.

 

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályainkat (sárga zsák), hulladékgyűjtő szigeteinket, illetve lakossági hulladékudvarunkat!

 

 

Lomtalanítás megrendelése

 

A háztartások évenkénti egyszeri ingyenes lomtalanítási lehetősége érdekében kérjük vegyék fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatainkkal.